Privacy- en cookiebeleid en disclaimer

Privacy- en cookiebeleid

Ik – Feikje Meeuwsen – ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
+31646272369
contact@feikjemeeuwsen.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk alleen de persoonsgegevens die je mij verstrekt als je reageert op een artikel of als je mijn contactformulier invult.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik deel jouw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Reacties en gegevens die in het contactformulier ingevuld worden, worden door een geautomatiseerde spamdetectie-service geleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@feikjemeeuwsen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via contact@feikjemeeuwsen.nl.

Disclaimer

De informatie op de website Reis ernaartoe is met zorgvuldigheid samengesteld. De inhoud is echter met name ter inspiratie bedoeld en ik geef dan ook geen garantie dat wat ik beschrijf altijd volledig juist, compleet en actueel is.

Je kunt geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Ik aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Alle informatie die ik verwerk in mijn artikelen, geldt op het moment van publicatie. Check daarom altijd voor de zekerheid zelf – bijvoorbeeld via internet of telefonisch – de meest recente status en informatie.

Alle foto’s en video’s op deze website zijn gemaakt door mij, tenzij anders staat vermeld. Gebruik van tekst, video- en fotomateriaal van reisernaartoe.nl zonder toestemming is verboden. Alle rechten voorbehouden.